hier komen upcoming events overview zoals terug te vinden op https://www.expertum.net/en/events

daaronder "bekijk onze vorige events"

met telkens een doorklik naar een detailpagina

op detailpagina van een event detail zullen we doorlinken naar een eventBrite event of Livestorm event